^НАЧАЛО

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ЗА РЕГИСТРИРАНИ

РЕКЛАМА

Bulgarian English French Greek Italian Romanian Russian Spanish Turkish


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВАН
Адрес: 3240 с. Борован Област Враца, ул.”Иван Вазов“ № 1,
тел.: 09147 94 40, факс: 09147 92 00
технически секретар – Нели Божиевска 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Председател на Общински съвет - Иван Костовски

тел.: 09 147/ 94 04

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  


КМЕТ НА ОБЩИНА  - инж. Десислава Тодорова

тел.: 09 147/ 93 30 


ЗАМЕСТНИК КМЕТ - Илияна Дончовска - Бърдарска

тел.: 09147 93 18; моб. 0893 666 373;

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


КМЕТСТВА В ОБЩИНА БОРОВАН

с. Малорад

Цено Цоловски – Кмет

тел.: 0896 709 652


с.Добролево

Илиян Буковски – Кмет

тел.: 0896 709 648


с. Нивянин

Силвия Бецинска - гл.специалист "ОПТЗ"

тел.: 09147/92 78


с. Сираково

Гриша Георгиев – Кмет

тел.: 0896 709 631


ДИРЕКЦИЯ БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ, АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

Фейсал Кариманов - Директор Дирекция"БФСДАИО"

тел.: 09 147/93 - 81 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Марияна Вельовска – гл.експерт “Финанси“

тел.: 09 147/93 - 81 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Димитринка Кузманова – ст.експерт “ Счетоводител„

тел.: 09 147/94 - 39 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Веса Стойчовски – гл.специалист „Счетоводство и кадри“

тел.: 09 147/94 - 39 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Мариета Лиловски – гл.специалист „Касиер и РЗ“

тел.: 09 147/94 - 39 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


инж. Владимир Буковски – гл. експерт “Управление на собствеността“

тел.: 09 147/ 93 - 84


Калин Костовски – ст. експерт ОМП тел.: 0896 709 630


Цвети Антонова - ст.експерт ГРАО тел.: 09 147/ 94 - 60


Цветелина Масларска –гл. специалист ГРАО и Архив тел.: 09 147 /94 – 60


Петя Христова – гл. специалист „Деловодство“ тел.: 09 147 /94 – 60


ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМИ“

инж. Калинка Петкова - Директор Дирекция - УТОСЕУЗ

тел.: 09 147/ 93 - 84, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


арх. Ирина Костова - Главен архитект на Община Борован тел.: 09 147/ 93 - 84


инж. Ваньо Ковачев – Ст. специалист „Незаконно строителство“ тел.: 09 147/ 93 - 84


Галя Златковска – гл. специалист – УТСТ тел.: 09 147/ 93 - 84


Йоланта Нечовска - гл.специалист - "Блогустройство и оссв" тел.: 09 147/ 93 - 84


Цветелина Валентинова – гл.специалист „Хуманитарни дейности“ тел.: 09147/ 94 - 73


Цецка Петрова – гл. експерт „Земеделие, гори и екология“ тел.: 09 147/ 93 - 84


Галинка Хлебарска – ст. експерт “Общински приходи и разрешителни за строежи“ тел.: 09 147/ 93 – 29


Марчела Вельовска – гл.специалист „Местни данъци и такси и принудителни събирания“ тел.: 09 147/ 93 – 29


ДИРЕКЦИЯ „ ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, ПРОЕКТИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“


Теодора Иванова – Директор дирекция ИППИОП тел.: 09 147/ 93 - 81; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Ани Искренова – гл. експерт „Европейски проекти и национални програми“ тел.: 09147/ 92 - 03, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Десислава Марковска – гл. специалист“ Обществени поръчки“ тел.: 09147/ 92 - 03, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  


Веселина Георомезовска - гл.специалист "Проекти и обществени поръчки" тел.: 09147/ 92 - 03 


Наталия Генчовска – гл. специалист“ Национални програми и трудова заетост“ тел.: 09147/ 94 - 60


Росица Николова – гл. специалист “Счетоводител европейски проекти и програми“ тел.: 09147/ 94 - 39 


Вергиния Миткова – гл.специалист “Спорт, туризъм, етнически и демографски въпроси“ тел.: 09147/ 94 - 73 


Мария Букерешка – тех. сътрудник " Общински съвет и призовкар" тел.: 09147/ 94 - 04


Малинка Марковска – гл.специалист куриер и призовкар тел.: 09147/ 92 - 10


Дежурен по съвет тел.: 09 147 / 92 - 10


УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Професионална гимназия по транспорт „Коста Петров” – Борован

Десислава Василева – директор тел.: 0884 189 739


Основно училище "Отец Паисий " - с. Борован

Нели Найчова - директор тел.: 0894 631 239


Основно училище Св. св. "Кирил и Методий " - с. Малорад

Мая Донкова - директор тел.: 0894 631 240


Основно училище Св. св. "Кирил и Методий" - с. Добролево

Донка Бичовска - директор тел.: 0894 631 245


ДГ “Тошка Петрова“ с.Борован с филиал „Митко Палузов“ с. Нивянин

Силвия Ангелова - директор тел.: 0894 631 242,


ДГ"Ю. Гагарин"с. Малорад, с ф-л Ив. Нивянин с. Добролево

Полина Гарванска - директор тел.: 0894 631 244


ЧИТАЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОРОВАН

Народно Читалище "Цани Иванов " с. Борован

Димитър Митев - тел.: 09 147/ 93 - 57


Народно Читалище,,Просвета 1919 ’’с. Малорад 

Димитрина Найденова – тел.: 0885 871 801


Народно Читалище „Пробуда“ с. Добролево

Ивка Недялкова – тел.: 0878 784 963


Народно Читалище,,Васил Левски’’с. Нивянин

19147 /22 -58


ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП 1 И 2 – с. Борован

г-н Лъчезар Бичовски – директор тел.0893 516 085


Център за подкрепа на личностното развитие „Маша Белмустакова“ – с.Борован г-жа Мая Йорданова – директор тел.0885 888 175


Домашен социален патронаж тел. 0894 631 246

VIP РЕКЛАМА

 

 https://chehplast.com/

 

ВРЕМЕТО

РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

  • mao
  • kiko
  • hristo
  • vladimir
  • vivo

ВАШАТА РЕКЛАМА ТУК