с. Неговановци, Емилия Паскова
тел.: 09348/ 2320; 0885/ 963 038


 

с. Винарово, Евдоким Ванков
тел.: 09345/ 2260; 0885/ 963 037


 

с. Флорентин, Кметски наместник
тел. 09316/ 2380; 0879/ 830 290


 

с. Ясен, Кметски намерстник
тел. 09348/2412